Schuurwoning Bakkeveen

 

Schuurwoning Bakkeveen

Opdrachtgever: particulier

Fase: uitvoering


Het programma van eisen is vertaald in een eenduidig, samenhangend volume. Woonhuis en bijgebouw zijn onder een lange kap gebracht, die evenwijdig aan de weg is geplaatst. Zo brengt het huis een vanzelfsprekende scheiding teweeg tussen de openbaarheid [de nadrukkelijk aanwezige kilometerslange weg] en het privé karakter dat het huis vraagt. Dat maakt het ook mogelijk de inzet van architectonische middelen [als ramen en deuren] te doseren. Het huis is aan de wegzijde terughoudend en sober, en draagt het karakter van een schuur. Het opent zich pas echt aan de tuinzijde.

Deze soberheid wordt benadrukt door de materialen en de detaillering: gevels van vergrijzend western red ceder of eiken, dakbedekking met zwarte vezelcement golfplaat, geen goten of lijsten. De nadruk ligt op de compositie van de volumes, samengebracht onder de doorgaande kap.

Wezenlijk onderdeel van het plan is de erfinrichting: verhardingen en groen. Het ontwerp daarvoor is in samenhang met het architectonisch ontwerp en in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en architect gemaakt door Arjen Valk.

I