Woonhuis _ studie

Studie woonhuis

Opdrachtgever: –

Fase: in ontwerp


Woonhuis en schuur vormen samen een ensemble op een erf. De materialisering is eenduidig: verticale bandgezaagde donkere houten delen voor de gevels, en een dakbedekking van golfplaten, pannen of zink (nadere uitwerking). De houten kozijnen zijn geschilderd in een dekkende kleur, die niet contrasteert met de gevelbekleing, zodat het overall beeld niet uit elkaar valt. De grotere raampartij van de hoofdwoonruimte ligt terug onder het overstek, waardoor een veranda ontstaat; ook dat ondersteunt de sobere hoofdopzet.

De kozijnposities en -indeling is onderdeel van verdere uitwerking van het plan. Het noordelijke dakvlak watert af in een zinken goot, aan de zuidzijde is de goot verholen in het dakvlak. Het erf wordt in halfverharding uitgevoerd.

Afgezien van de entree, de berging en een deel van de bijkeuken ligt de begane grondvloer 30 cm verdiept, evenals de veranda. Dat versterkt het beeld, dat het huis meer in de situatie ligt dan staat. Hiermee wordt ook de mogelijkheid geschapen om deels “onder de radar” van de m3- grens uit het bestemmingsplan te blijven. 

In overeenstemming met bovenstaande wordt het terrein ingericht, veeleer als een landschapsontwerp dan als een tuin. Het huis wordt geplaatst in een setting die bestaat uit grote elementen: meidoorn en aanverwante heesterbeplanting in hagen en grote vlakken. Naar het zuiden houdt het terrein een open karakter; dat is het uitzicht waarop het huis is ontworpen met een veranda aan de zuid- en oostzijde. Een deel van het terrein wordt ingezaaid met weidegras, en ingevuld met enkele grote bomen en een vijver. Het zuidelijke deel van het perceel behoudt het huidige weilandkarakter, en ook die functie.

I